Visie

Eitje 

Elk kind is uniek met zijn eigen talenten, ervaringen, verwonderingen en achtergronden. Van hieruit vertrekken de kinderen op ontdekking: hun belevenissen, emoties en verhalen zijn het uitgangspunt van hun groei.

Rups 

Op een ontdekkende, creatieve en ervaringsverrijkende manier wordt er gewerkt aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, uitgeschreven door het Ministerie van Onderwijs.

Kring, forum, onderzoek, project, atelier en groepswerk zijn enkele van de actieve werkvormen die gebruikt worden.

In leefgroep 1 (vanaf 2,5 jaar) ligt de nadruk op zelfredzaamheid.

In leefgroep 2 (4- en 5-jarigen) ligt de focus op ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, voorbereidend op het leren lezen en rekenen.

In leefgroep 3 (1e en 2e leerjaar) worden de basisvaardigheden van rekenen en taal aangebracht.

Leefgroep 4 (3e en 4e leerjaar) vormt de brug tussen leefgroep 3 en leefgroep 5, waarin de aangebrachte kennis en vaardigheden worden vastgezet en geautomatiseerd.

Leefgroep 5 (5e en 6e leerjaar) werkt aan verdieping van de leerstof en de voorbereiding op het secundair onderwijs.

In het Freinetonderwijs staat de ontwikkeling van het positieve zelfbeeld en de bevordering van de zelfmotivatie centraal. Door ervaren, ontdekken, experimenteren, zelf beleven en zelf sturen leren de kinderen om van jongs af aan verantwoordelijkheid te dragen in alle vrijheid.

Cocon 

In een groene en rustige leeromgeving werkt een enthousiast team aan het gevoel van geborgenheid en welbevinden.

Eigen aan de school is het familiale karakter, in een sfeer van verdraagzaamheid en zorgen-voor-elkaar.

In kleine leefgroepen wordt er gestreefd naar de volledige ontplooiing van elk kind.

Vlinder 

Als vlinder verlaten de kinderen de school. Met een rugzak gevuld met de nodige kennis en een meerwaarde op het vlak van sociaal-emotionele vaardigheden, creatieve expressie, sportieve inzet, werkhouding, kritische blik,… zijn ze klaar voor de stap naar het secundair onderwijs.