Schoolwerking

Freinet: helemaal anders of niet? 

Een Freinetschool is een methodeschool met aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar talenten. Deze talenten worden maximaal ingezet: iedereen kan iets, niemand kan alles. De kinderen hebben respect voor elkaar en gaan zorgzaam met elkaar om. De interesses van kinderen zijn de bron van onderzoeken, thema's en projecten. Door 'samen leren' & 'leren leren' worden de opgelegde doelen en eindtermen behaald.

Schoolwerking

Praatronde

Bij de aanvang van elke schooldag vertellen de kinderen elkaar iets wat hen bezighoudt: dit kan een persoonlijke belevenis zijn of iets uit de actualiteit. De kinderen kunnen ook vertellen over een meegebracht voorwerp of een boek.

Na de praatronde maken de kinderen samen met de leerkracht de planning van de dag op. Zo leren de kinderen hun werk te organiseren en initiatief te nemen.

Klaswerking

Kinderen zijn uniek met hun eigen talenten die we optimaal willen ontwikkelen. Niemand kan niets, samen kan iedereen alles. Kinderen leren dat iedereen wel iets kan en dat ze samen veel meer kunnen oplossen dan alleen. Daarom dat alle klassen onderverdeeld zijn in graden. De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden op het niveau van de kinderen.

De klassen zijn ingedeeld in hoeken waar kinderen individueel of in groep kunnen werken, experimenteren en ontdekken. Zo zijn er de spelhoeken, de taalhoeken, de rekenhoeken, de knutselhoeken, de techniekhoeken, enzovoort.

Project en onderzoek 

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, verwondering en bewondering voor de wereld rondom hen. Dit is het vertrekpunt van de projecten bij de kleuters en de onderzoeken bij de lagere schoolkinderen.

De kleuters werken samen met de juffen en de ouders een project uit dat eindigt met een toonmoment.

De lagere schoolkinderen gaan op hun eigen onderzoeksvragen individueel of in groep antwoorden zoeken. Ze sprokkelen informatie in de plaatselijke bibliotheek, bij ervaringsdeskundigen en op het internet. In de voorstellingsronde vertellen de kinderen wat ze geleerd hebben. Zo worden ze samen slimmer.

Samenwerken & overleggen

Samen leven in harmonie door respect te hebben voor elkaar.
De kinderen leren rekening houden met anderen en mogen samen beslissingen nemen. De kinderen praten openlijk over wat ze fijn en minder fijn  vinden. Zo leren ze hun mening geven zonder iemand te kwetsen. Tijdens de klassenraad en leerlingenraad krijgen de kinderen inspraak in het schoolse gebeuren.

Ouderparticipatie

Als ouder maken jullie mee school voor de kinderen. Op de maandelijkse ateliers zijn jullie welkom om te komen helpen bij het knutselen, koken, dansen, enzovoort.
In de klas kunnen jullie helpen bij het niveaulezen en de projecten.
Meermaals per jaar komt de ouderraad bij elkaar om allerlei activiteiten te organiseren.