Ouderraad

Enkele keren per schooljaar komt de Ouderraad samen... 

De Ouderraad in onze Freinetschool is een open vergadering waarop alle ouders welkom zijn.

Een belangrijk doel van de ouderraad is het stimuleren van de ouder-participatie.  We trachten de ouders meer te betrekken bij het hele schoolgebeuren door hen enerzijds op hun ‘plichten’ als Freinetouders te wijzen, en anderzijds regelmatig uit te nodigen op bijv. ons maandelijks koffiemoment "Cosy Cocon".

 

De vergaderingen van de Ouderraad zijn toegankelijk voor alle ouders. Iedereen is welkom !

 

De Ouderraad is ook te bereiken op ouderraad.cocon@gmail.com

Werkgroepen

We werken in onze Freinetschool met werkgroepen.  Hierin zitten enkele actieve, positieve en constructieve ouders die, onder leiding van een verantwoordelijke leerkracht, werken aan oa persbekendheid, klusjes op school, voorbereiding van schoolse evenementen,...