Veelgestelde vragen

Als betrokken ouders en leerkrachten willen we allemaal het beste voor onze kinderen. We willen ze zo goed mogelijk voorbereiden op het latere, volwassen leven. Bij de ontwikkeling van kinderen houden we rekening met hun totale persoonlijkheid, ambities en talenten. Dit proces moet in een aangename sfeer verlopen, een plaats waar het kind zich veilig, aanvaard en uitgedaagd voelt. De meest gestelde vragen en antwoorden over Freinetonderwijs vind je hieronder.

1) Kan je een kind uit een traditionele school probleemloos laten overgaan naar een Freinetschool?

Ja, dat kan! Samen met het team wordt de beginsituatie van het kind onderzocht, zodat het in de juiste leefgroep kan starten.

2) Kiezen voor Freinetonderwijs is kiezen voor een makkelijkere of moeilijkere school?

Je kiest niet voor een makkelijkere of moeilijkere school, je kiest voor beter en efficiƫnter onderwijs. Bij Freinetonderwijs gaat het voornamelijk over de aanpak. Een aanpak die kindgericht is en gebaseerd is op het maximum laten renderen van talenten en mogelijkheden, op het vlak van kennis, vaardigheden en sociale omgang. Wanneer het kind nood heeft aan meer uitdaging, krijgt hij of zij moeilijkere opdrachten. Omgekeerd, wanneer het kind iets moeilijk vindt, wordt hij of zij extra ondersteund.

3) Leren de kinderen voldoende hetgeen ze moeten kennen en kunnen in een Freinetschool?

Ja hoor en meer! Een Freinetschool moet zich, zoals iedere school, verantwoorden aan het ministerie van onderwijs. Wij werken met dezelfde ontwikkelingsdoelen voor de kleuters en eindtermen voor de leerlingen van de lagere school. Het verschil is dat leerlingen die uit een Freinetschool komen, niet alleen op het vlak van kennis maar ook op het vlak van sociale vaardigheden, creatieve expressie, sportieve inzet, werkhouding en leren leren, vaak een beentje voor hebben op anderen.

4) Is de overgang naar het middelbaar mogelijk?

Natuurlijk! Net zoals in het traditioneel onderwijs maken de leerlingen in een Freinetschool in het zesde leerjaar een keuze voor het middelbaar (ASO / TSO / BSO), rekening houdend met hun eigen talenten en interesses. Uit ervaring merken we dat leerlingen met een Freinetbasis een veel betere motivatie en studie-en werkhouding hebben.