Capaciteit

Inschrijvingen Schooljaar 2018-2019

Voor inschrijvingen kan u steeds terecht op het nummer +32 (0)3 667 25 03 of via info@freinetschoolcocon.be

Neem zeker een identiteitsbewijs (KidzID, ISI, SIS, paspoort ...) van uw kind mee als u naar school komt voor inschrijving.

Capaciteit 2018-2019

Zoals elke school is er ook op onze school een capaciteit bepaald.  Die capaciteit is het aantal leerlingen dat de school als maximaal aantal leerlingen ziet, zonder de goede werking te belasten.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voor het schooljaar 2018-2019 werd deze capaciteit vastgesteld op 50 kleuters, 24 leerlingen in de eerste graad, 24 leerlingen in de tweede graad en 24 leerlingen in de derde graad van het lager onderwijs. Daarnaast werd de maximumcapaciteit voor anderstalige nieuwkomers in de lagere school vastgelegd op 4 leerlingen.

Op 15 januari was de stand van zaken betreffende het aantal vrije plaatsen als volgt:

 • kleuterschool: 18 vrije plaatsen
 • eerste graad LS: 10 vrije plaatsen
 • tweede graad LS: 9 vrije plaatsen
 • derde graad LS: 12 vrije plaatsen
 • anderstalige nieuwkomers: 4 vrije plaatsen

Wetgeving 2018-2019

Voorrangsregeling Schooljaar 2018-2019

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.

 

A.      Welke zijn die voorrangsgroepen?

 1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid, maw  broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn.
 2. Kinderen van personeel, maw kinderen van mensen die op het ogenblik van de inschrijving een overeenkomst hebben van een lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen.

 

B.      Wanneer mogen die voorrangsgroepen dan inschrijven?

 1. De leerlingen van dezelfde leefeenheid hebben tijd van 15 januari 2018 tot en met 1 maart 2018 de tijd om zich reeds in te schrijven voor het schooljaar 2018-2019.
 2. De  kinderen van personeelsleden hebben tijd van 15 januari 2018 tot en met 1 maart 2018 de tijd om zich reeds in te schrijven voor het schooljaar 2018-2019.
 3. Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen worden geweigerd op basis van capaciteit.

 

C.      Wanneer starten de  gewone inschrijvingen?

 1. Vanaf 1 maart 2018 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2018-2019 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.

 

D.      Mag een school leerlingen weigeren?

 1. Ja, onder bepaalde voorwaarden kan een leerling geweigerd worden: 
 • als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (bij de instap)
 • als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen
 • als de capaciteit bereikt is
 • als de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest in die school (in de loop van het voorvoorgaand, het voorgaand of het lopend schooljaar)
 • als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn

 

E.       Mag een school afwijken van de maximumcapaciteit?

 1. Voor welbepaalde categorieën van leerlingen kan de school in overtal gaan. Het gaat hierbij om volgende leerlingen:
 • kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg, (semi-)internen, jongeren die verblijven in een residentiële voorziening?
 • kinderen die terugkomen naar het buitengewoon onderwijs na verblijf, in het lopende of het voorgaande schooljaar, in het gewoon onderwijs met GON
 • kinderen die terugkomen naar het gewoon onderwijs na verblijf, in het lopende of het voorgaande schooljaar, in het buitengewoon onderwijs (vb. de speelleerklas)?
 • kinderen die verblijven in een Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 • kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid - indien slechts één van twee kinderen (bijv. meerlingen) kan ingeschreven worden in hetzelfde capaciteitsniveau